Met volle kracht doorzetten van de brede armoede- en schuldenaanpak

Koningin Máxima spreekt met minister Schouten en SchuldenlabNL

Sadik Harchaoui | ma, 24 jan 2022 - 22:04

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdag 25 januari op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag gesproken met de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten over de aanpak van problematische schulden. De voorzitter van Stichting SchuldenlabNL, Gerrit Zalm, en de directeur, Sadik Harchaoui, waren ook aanwezig.  SchuldenlabNL werkt samen met publieke en private partijen aan onder meer de opschaling van effectieve schuldhulpmethoden voor kwetsbare groepen om hen schuldenzorgvrij te maken. 

In de afgelopen kabinetsperiode is veel geïnvesteerd in een brede aanpak van problematische schulden. Daarnaast is er landelijk meer aandacht en begrip gekomen voor schuldenproblematiek. Minister Schouten gaf aan dat het nieuwe kabinet de lijn van een brede armoede- en schuldenaanpak met volle kracht zal doorzetten. Speerpunten hierbij zijn onder meer preventie door financiële educatie, de aanpak van laaggeletterdheid en het vroeg signaleren en aanpakken van financiële problemen. Verder wordt ingezet op het versnellen en het verkorten van schuldhulptrajecten en krijgen mensen ruimere mogelijkheden om hun schulden sneller en effectiever af te lossen.

Minister Schouten noemde tijdens het gesprek dat Koningin Máxima erevoorzitter is geworden van SchuldenlabNL. Sinds de oprichting in 2018 zet Koningin Máxima zich samen met de stichting in om mensen schuldenzorgvrij te maken. Zo ontving zij in het najaar van 2020 op Paleis Noordeinde vertegenwoordigers uit de publieke en private sector voor het pact ‘Naar een schuldenzorgvrij Nederland’ en was zij in november vorig jaar aanwezig bij de lancering van het regionale SchuldenlabMVS (Maassluis, Vlaardingen, Schiedam). De minister gaf aan uit te kijken naar verdere samenwerking in de toekomst. 

De voorzitter van SchuldenlabNL presenteerde de resultaten van de afgelopen drie jaar. Het opschalen van effectieve schuldhulpmethoden verloopt goed door de samenwerking met partnerorganisaties en het netwerk wordt steeds verder uitgebreid. Het komende jaar wordt nog meer ingezet op het laten aansluiten van gemeenten bij de schuldhulpmethoden. Gemeenten zijn voor veel mensen met schulden het eerste aanspreekpunt. Evenementen voor het komende half jaar zijn onder meer een conferentie met VNO/NCW over het onderwerp financiële fitheid en hulp aan werknemers met financiële problemen. In juni wordt een bijeenkomst georganiseerd waarin de resultaten van de opschaling van schuldhulpmethoden, zoals afgesproken in het pact van 2020, worden gedeeld.