Accreditatie Schuldhulpmethoden

"Samenwerking Stichting SchuldenlabNL en Stichting Nederlandse Schuldhulproute: Toetsen van de kwaliteit en effectiviteit van schuldhulpinterventies en het accrediteren daarvan."

De missies van SchuldenLab NL en Stichting Nederlandse Schuldhulproute (Stichting NSR) liggen op een lijn. Beide organisaties zetten zich in voor een financieel gezond en schuldzorgenvrij Nederland en hebben daar ieder een eigen aanpak voor ontwikkeld. Beide organisaties werken intensief samen, toetsen de kwaliteit en effectiviteit van schuldhulpinterventies en accrediteren deze.

SchuldenLab NL richt zich, samen met haar partners, op het schaalbaar maken van lokaal beproefde en succesvolle schuldhulpmethoden over de gehele schuldhulpketen. Wanneer deze initiatieven landelijk of in zo veel mogelijk gemeenten geïmplementeerd worden, dan draagt deze aanpak bij aan ontsnippering van de schuldhulpverlening in Nederland.

Stichting NSR richt zich, samen met haar partners' op het eerder vinden en bereiken van mensen met (dreigende) financiële problemen en het integraal toeleiden naar passende effectieve hulp. Samen wordt gewerkt aan een eenduidige en integrale route waarbij alleen effectieve, betrouwbare hulpinitiatieven worden aangesloten.

Hoe doen we dat?

Initiatieven die aangesloten worden op de NSR kunnen interessant zijn voor de (opschalings)aanpak van SchuldenLab NL. En andersom geldt ook dat initiatieven die door SchuldenLab NL geselecteerd worden om schaalbaar te maken, interessant kunnen zijn voor aansluiting op de NSR. Er kan sprake zijn van overlap.

Beide organisaties hanteren een eigen kader om vast te stellen of een hulpinitiatief past in de eigen aanpak. SchuldenlabNL hanteert een effectiviteitstoets en NSR hanteert een waardentoets. Deze kaders zijn aanvullend op elkaar. Deze accreditatie ziet dus toe op die initiatieven die aangesloten kunnen worden op de NSR én/of zelfstandig kunnen worden opgeschaald.

Voor het mogelijk opschalen van een lokaal beproefde schuldhulpmethode geldt een effectiviteitstoets

Wil je ook toegelaten worden tot een van de afslagen van de Nederlandse Schuldhulproute, dan moet ook worden voldaan aan de waardentoets van Stichting NSR.

Interesse in opschaling?

Effectiviteitstoets
 

Missie

Het initiatief draagt bij aan een Schuldenzorgvrij Nederland en daarmee perspectiefverbetering voor mensen in schuldhulp

Minder transactiekosten

Het initiatief draagt bij aan het verminderen van de transactiekosten (voor publiek en private partijen)

Effectiviteit

Het initiatief is een lokaal of regionaal beproefde methodiek en is bewezen effectief

Schaalbaarheid

Het initiatief is schaalbaar (makkelijk te implementeren op nieuwe plekken) en (eenvoudig) beschikbaar (te maken).

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden (financiering, betrokkenheid van mensen, te realiseren resultaat) kunnen in samenwerking met SchuldenlabNL worden ingevuld.

Interesse in NSR?

Waardentoets
 

Neutraal

Hulp wordt geboden ongeacht politieke voorkeur, afkomst en/of religie van hulpvrager.

Geen vergoeding

Er wordt geen vergoeding gevraagd van de hulpvrager voor het gebruiken van de hulpinterventies. Direct noch indirect.

Openheid en transparantie

De hulpinterventie is open en transparant wat betreft missie, impact, zorgvuldigheid en inzet/besteding van middelen.

Kwetsbaarheid doelgroep

Het mentale welzijn van de personen in de doelgroep staat centraal in de benaderwijze, structuur en het leren van de hulpinterventie.

Doe je mee? En sluit je aan?

Vul onderstaand webformulier in of ga naar de NSR voor een eerste intake!

Gerelateerd nieuws | blogs | evenementen

Nieuws | 27.03.2023

Geldfit lanceert online potjes-check

In de Week van het geld lanceert Geldfit de online potjes-check. Met deze online tool weten huishoudens voor welke toeslagen en regelingen ze in aanmerking komen.

Lees meer