De mensen

Ine Voorham

Bestuurslid

“Ik wil graag met anderen zoeken hoe mensen zich volledig kunnen ontplooien.”

Vanuit een diep geloof heeft Ine Voorham er plezier in om samen met mensen op te trekken. ‘Ik wil graag met hen zoeken wat ik voor ze kan betekenen zodat ze zich kunnen ontplooien.’ Ine Voorham startte haar loopbaan als medisch analist, maar besloot op enig moment om haar leven in dienst te stellen van het Leger des Heils. Sinds 1970 is zij werkzaam als officier van het Leger des Heils. In 1997 behaalde zij haar doctoraattitel bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Radboud Universiteit van Nijmegen en promoveerde in 2006 op een onderzoek naar sociale uitsluiting onder cliënten van het Leger des Heils onder de titel ‘Er buiten staan’.

Ingrid Thijssen

Bestuurslid

“Ik wil bijdragen aan iets dat groter is dan mijzelf.”

‘Ik ben nu in de positie om iets te doen.’ Dat zegt Ingrid Thijssen over haar functie als voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Dezelfde functie bekleedde zij eerder bij Alliander. Zij was van 2011 tot 2014 directievoorzitter van NS Reizigers en bekleedde in de jaren daarvoor diverse directie- en managementfuncties bij de Nederlandse Spoorwegen. Ingrid Thijssen beschikt over een enorm netwerk, en de drive om dingen te veranderen die ze graag anders ziet. In haar eigen werk is dat bijvoorbeeld de energietransitie. Maar ze voelt ook de morele verplichting om als lid van het bestuur van SchuldenlabNL iets te doen aan de schuldenproblematiek waar veel mensen in ons land mee worstelen. ‘Ik wil bijdragen aan iets dat groter is dan mijzelf.

Ton Heerts

Bestuurslid

‘SchuldenlabNL is in mijn ogen van grote toegevoegde waarde bij het werken aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en waarin iedereen erbij hoort.'

Ton Heerts begon zijn loopbaan bij de Koninklijke Marechaussee, waarna hij in dienst trad van de vakbond. Ook was hij drieënhalf jaar Tweede Kamerlid voor de PvdA waar hij zich vooral bezig hield met sociale zaken en financiën. Van 2012 tot 2016 was Ton Heerts voorzitter van de FNV , aansluitend voorzitter van de MBO-raad en sinds december 2019 burgemeester van Apeldoorn. Vanuit die functie is hij bestuurslid van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en voorzitter van het College van Arbeidszaken van de VNG.

Sadik Harchaoui

Chef de Mission

‘Schulden zijn niet alleen een probleem voor de mensen zelf, maar spreiden zich als een olievlek uit. Schuldenproblematiek raakt woningcorporaties, energieleveranciers, banken en gemeenten. En het raakt werkgevers, want mensen worden letterlijk ziek van grote schulden.’

aldus Sadik Harchaoui, mede-initiatiefnemer van SchuldenlabNL en ontwikkelaar van Schuldenlab070. Sadik Harchaoui bedenkt en realiseert vanuit Society Impact ontkokerde concepten om urgente maatschappelijke problemen op te kunnen lossen. Hij legt de focus op innovatie, sociale impact, duurzame financiering en publiek-private samenwerking. Sadik bouwt hiermee voort op zijn jarenlange ervaring in het publieke en sociale domein, o.a. als voorzitter van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Hij stond mede aan de wieg van de eerste social impact bonds in Nederland, Schuldenlab070, SchuldenlabNL, de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid en sinds kort het Noodfonds Energie.

Bart Nieuwstraten

Impact Manager

"De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet bij het opschalen van bewezen effectieve interventies, zoals de Nederlandse Schuldhulproute. We willen nu aantonen dat we met deze stappen daadwerkelijk maatschappelijke impact maken. Want uiteindelijk gaat het daarom; impact maken."

Bart is door zijn werkgever ING beschikbaar gesteld om een bijdrage te leveren aan het voorkomen en bestrijden van de schuldenproblematiek in Nederland. Eén van zijn activiteiten is het voorzitterschap van de Werkgroep Schuldenproblematiek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). “Er ligt een mooie rol voor banken bij het voorkomen van schulden. Dankzij onze financiële expertise, ons bereik en onze klantcontacten kunnen wij dreigende betaalproblemen in een vroeg stadium signaleren en deze mensen doorverwijzen naar de juiste partijen.” Daarmee kunnen banken helpen voorkomen dat beginnende financiële problemen op den duur problematische schulden worden.

Joost Broumels

“Voorkomen is beter dan genezen. Het klinkt cliché, maar het is o zo waar, zeker waar het schulden betreft.”

Joost zet zich in voor schuldhulpverlening die niet alleen beter is, maar ook onderling afgestemd én meer voorspelbaar; “Want eenmaal in de schulden kom je in een woud van regelingen terecht en weet je niet waar je aan over geleverd bent. Dat moet anders en daar moeten we met man en macht op inzetten.” Dat doet hij bij SchuldenlabNL maar ook via zijn werkzaamheden voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zijn aanpak is actiegericht met oog voor verschillende perspectieven.