Schuldenlab vrouw

"‘Ik ben trots op mezelf omdat ik hulp heb toegelaten en met de billen bloot ben gegaan."

Innovaties

Nederlandse Schuldhulproute (NSR)

Voorkomen dat kleine geldzorgen grote problemen worden

Niemand heeft van de ene op de andere dag grote schulden. Het begint vaak met kleine zorgen, kleine schulden. Het begint met niet-weten-hoe-eruit-te komen. Het begint ook met te laat de problemen onder ogen zien. Voordat mensen de juiste hulp krijgen, duurt dat gemiddeld 4,8 jaar. De schuld is dan vaak onnodig groot geworden. Door meer samenwerking tussen schuldeisers en hulpaanbieders krijgen mensen in een eerder stadium hulp bij hun geldzorgen.

Maar liefst één op vijf Nederlandse huishoudens heeft méér dan geldzorgen, ze hebben risicovolle schulden. En: 1,2 miljoen huishoudens met schulden krijgen geen formele schuldhulpverlening. Om die reden is op 30 oktober 2019 de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) gelanceerd. NSR startte als een publiek-private samenwerking tussen o.a. SchuldenlabNL, Geldfit.nl, fiKks, Moedige Dialoog en de Nederlandse Vereniging van Banken. Sinds oktober 2019 heeft NSR een hoge vlucht genomen. Steeds meer partners sluiten zich aan, de vier oplossingsroutes die NSR biedt worden steeds krachtiger ingevuld. Wat niet veranderd is, is het doel van deze landelijke infrastructuur: mensen grip laten krijgen op hun financiële en persoonlijke situatie. Een belangrijke pijler daarin is en blijft Geldfit.

Vertrekpunt: Geldfit

Als gezegd, mensen hebben de neiging om te laat hulp te zoeken bij financiële problemen. Bij verergering van de problemen neemt tevens de kans op gezondheids-, psychische - en sociale problemen toe. Ook de kosten voor rehabilitatie nemen toe naarmate de problemen groter worden. Voor alle betrokkenen is het van belang dat mensen eerder geholpen worden. Om dat bereiken is in 2016 door onder Humanitas, Rabo Foundation, Rabobank, Sallandse Dialoog, Schuldhulpmaatje, Stichting Lezen & Schrijven, Zilveren Kruis en gemeenten het instrument Geldfit.nl ontwikkeld. Dit is voor mensen met (dreigende) geldzorgen het vertrekpunt. Vanuit hier worden mensen toegeleid naar vier soorten hulp.

Route met vier afslagen: hulp op maat

De Nederlandse Schuldhulproute laat mensen met geldzorgen zien welke hulp ze kunnen krijgen en kent verschillende ‘afslagen’:
• Online zelfhulp, via websites van Nibud, Wijzer in Geldzaken of betalingsregelingen met de bank of verzekeraar;
• Een digitale vrijwilliger (‘buddy‘) van de organisatie fiKks. Dit is ontwikkeld door de ADG Dienstengroep. FiKks is een instrument waarmee bedrijven, gemeenten en burgers gezamenlijk mensen met schuldzorgen kunnen helpen. Het omvat een FikKs App, een bedrijvenplatform en een buddy-website.
• Een lokale vrijwilliger van bijvoorbeeld Humanitas of SchuldHulpMaatje;
• Professionele hulp of schuldhulpverlening via de eigen gemeente. Zo zorgt bijvoorbeeld Schuldenlab070 voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van hulpverlening aan klanten in Den Haag.

Groeiend aantal partners

SchuldenlabNL is actief betrokken bij de groei van het partnernetwerk. Hier ligt o.a. de accreditatie van initiatieven, het maken van afspraken met nieuwe partners en impactmeting. Zo groeit het netwerk en blijft het van hoge kwaliteit. Bij de organisatie achter de Nederlandse Schuldhulproute ligt het ontwikkelen en verder uitbouwen van de Geldfit-kanalen, zodat mensen zo snel en eenvoudig mogelijk de juiste hulp vinden. Er zijn nu drie kanalen voor online hulp en drie kanalen voor directe, fysieke hulp. Bijvoorbeeld: Geldfit Zakelijk voor ondernemers, het telefoonnummer 0800-8115 voor hulp bij geldzorgen.

Deze kanalen leiden toe naar de vier genoemde routes. Partners leiden mensen naar geldzorgen naar de kanalen van de NSR. De online test of de persoon in het callcenter kijkt welke afslag past bij deze persoon en wat de juiste plek is waar deze persoon in de eigen gemeente terecht kan.

NSR

 

Impactmeting

De NSR is één van de methoden die mede dankzij de inspanningen van SchuldenLabNL is opgeschaald en daardoor een groter bereik heeft gekregen. SchuldenLabNL monitort de NSR om de hulp en oplossingen te verbeteren. SchuldenLabNL en de NSR hebben daarom de wens om de impact van de Nederlandse Schuldhulproute te meten. Bij de impactmeting wordt de hele samenwerking binnen de NSR in ogenschouw genomen, alleen samen met haar partners kan de NSR impact maken.

In 2020 is de impact gemeten. In het overgrote deel van dat jaar was alleen het kanaal Geldfit actief. In 2020 heeft Geldfit bijna 190.000 bezoekers gehad, goed voor ruim 95% van het totaal aan mensen dat in 2020 gebruik heeft gemaakt van één van de kanalen van de NSR. Dit is reden geweest om de scope van deze eerste impactmeting van de NSR te beperken tot het kanaal Geldfit. 

De impactmeting is uitgevoerd door SchuldenlabNL, in opdracht van de Nederlandse Schuldhulproute en in samenwerking met Deloitte.

Download de impactmeting

Vroegtijdig helpen van ondernemers levert impact op van 36 miljoen euro

Deloitte onderzocht in opdracht van SchuldenlabNL in 2023 opnieuw de maatschappelijke impact van Geldfit Zakelijk. Hoofdconclusie: in 2022 bedroeg de macro-economische impact maar liefst 36 miljoen, waarbij vooral de impact van de ondernemersadviseur opviel.

Hoofdlijnen impactmeting

Geldfit Zakelijk werkt als loket voor ondernemers naar hulpinterventies. Uit de impactmeting blijkt dat de kwaliteit van leven van ondernemers en ondernemingen erop vooruitgaat wanneer zij op deze manier ondersteund worden om hun zorgen en problemen aan te pakken en weer grip krijgen op hun situatie. Op deze manier wordt ook voorkomen dat bedrijven onnodig beëindigd worden. Dit werkt op macroniveau door in hogere arbeidsparticipatie door het voorkomen van tijdelijke werkloosheid en meer besteedbaar inkomen. Ook is dit goed voor ontwikkeling bij toeleveranciers en heeft het zo invloed op de hele keten. Op microniveau zien we dat minder mensen gebruik maken van sociale voorzieningen. Daarnaast hebben zij lagere zorgkosten en een lagere schuldenlast.

Menno ter Wal, Director Finance & Performance Deloitte: “De impactmeting van Geldfit Zakelijk laat zien dat er voor ondernemers opties zijn om er weer bovenop te komen, waardoor er mentale rust ontstaat en de ondernemer meer perspectief krijgt. Opvallend is de plek van ondernemersadviseurs. Zij helpen kwantitatief minder mensen, maar door de warmere verwijzing is de impact per doorverwijzing hoger.”

Sadik Harchaoui, Chef de Mission van SchuldenlabNL: “Er zijn veel initiatieven die ondernemers willen helpen met financiële gezondheid. Het is allereerst belangrijk dat publieke en private partijen hierin samenwerken. Daarnaast is het cruciaal dat de impact van een initiatief wordt gemeten om te zien of het effectief is. We zijn enthousiast over het resultaat waarop weer de volgende stappen gezet kunnen worden. We zijn blij dat steeds meer ondernemers de route naar Geldfit Zakelijk weten te vinden en hopen dat meer gemeenten gebruik zullen maken van de ondernemersadviseurs om meer impact te maken.

Download de Impactmeting - Juli 2023 

Download de Impactmeting – appendix – Juli 2023 

Contact

Meer weten over Geldfit? Contact: info@geldfit.nl

Gerelateerd nieuws | blogs | evenementen

Nieuws | 25.06.2024

Geldfit bestaat 7 jaar.

7 jaar geleden werd Geldfit gelanceerd met een online test.

Lees meer

Nieuws | 04.06.2024

Een waardevolle stap voor Gemeente Oldambt: zij sloten zich aan bij NSR (Nederlandse Schuldhulproute) en gaan zich vol inzetten op het minimaliseren van geldzorgen bij inwoners.

Via Geldfit is het lokale hulpaanbod voor inwoners op een overzichtelijke en laagdrempelige manier toegankelijk gemaakt.

Lees meer

Nieuws | 08.04.2024

Werknemer in geldzorgen, maar werkgever weet van niets

Werkgevers zijn nauwelijks op de hoogte van de financiële problemen waarmee veel van hun werknemers kampen.

Lees meer

Nieuws | 04.04.2024

Inloopspreekuur Geldfit Zaanstad van start

Woensdag 13 maart was de officiële opening van het wekelijks inloopspreekuur van Geldfit Zaanstad.

Lees meer

Nieuws | 19.03.2024

Honderden ondernemers zetten via Geldfit stap naar hulp bij coronaschulden

In de eerste twee maanden van 2024 nam een recordaantal ondernemers contact op met Geldfit.

Lees meer

Nieuws | 11.03.2024

Online test voor grip op geldzaken ruim 500.000 keer ingevuld

De Geldfit-test op geldfit.nl is ruim 500.000 keer ingevuld. Op geldfit.nl kunnen mensen aan de hand van een simpele test in twee minuten ontdekken hoe financieel ‘fit’ ze zijn en wat ze kunnen doen om meer grip op hun geld te krijgen.

Lees meer