Plinkr Hub

Innovaties

Plinkr Nazorg

VAN FINANCIËLE ZORGEN NAAR FINANCIËLE REDZAAMHEID

SAMENWERKEN AAN UITSTROOM

Veel gemeenten zijn op zoek naar een methode om de uitstroom en nazorg na beschermingsbewind, budgetbeheer en schuldhulpverlening te organiseren. Nauwere samenwerking met lokale hulporganisaties gericht op financiële redzaamheid van inwoners staat daarbij centraal. Maar samenwerken aan goede uitstroom en nazorg is een gecompliceerde uitdaging.

SchuldenlabNL heeft verschillende lokale initiatieven gericht op deze uitdaging gezien. De successen van deze initiatieven zijn wisselend. Bovendien is de investering in het ontwikkelen van een methodiek erg kostbaar en tijdrovend.

Wij zien op dit moment dat Plinkr Nazorg (voorheen Plinkr Hub) tot op heden de enige landelijk opschaalbare oplossing biedt voor uitstroom en nazorg. Door standaardisatie van het proces -met behoud van maatwerk voor de deelnemers- is voor het eerst een aanpak ontstaan die schaalbaar en flexibel inzetbaar is, met meetbare uitkomsten. Dit alles gebeurt in een online omgeving waar cliënten, specialisten en coaches in een aantal maanden samenwerken aan financiële redzaamheid door middel van een ‘blended-learning’ traject.Meer weten over de Plinkr Nazorg (voorheen Plinkr Hub) en het ontstaan? Lees het interview met de initiatiefnemers.

IMPACT

Eind 2023 is de impact van Plinkr Nazorg voor de eerste keer door Deloitte in opdracht van SchuldenlabNL gemeten. Deze impactmeting bestaat naast een kwalitatieve beschrijving van de maatschappelijke impact uit een kwantitatieve analyse, die een beeld geeft van de gerealiseerde impact en toekomstige verwachte impact op micro- en macro- economisch niveau. Dit onderzoek richt zich op het redzaamheidstraject voor beschermingsbewind.

Kerninzichten impactmeting

  • Plinkr Nazorg is een belangrijk initiatief om de beslissing rondom bewind te verbeteren en de uitstroom uit bewind op een positieve manier te bevorderen. Het redzaamheidstraject heeft bij 73% van de trajecten een micro- of macro-economische impact gehad.
  • De macro-economische impact is €53.5k in 2022 en groeit naar verwachting naar €6,4m in 2025, waarvan het grootste deel voortkomt uit het voorkomen van nieuwe problematische schulden en het feit dat mensen starten met werken.
  • De micro-economische impact is €47.5k in 2022 en verwacht te groeien naar €5,8M in 2025 en gaat voornamelijk naar de potentiële schuldeisers (44%) en gemeenten (25%), door het voorkomen van nieuwe problematische schulden en daarmee voorkomen schuldhulpverlening en afschrijvingen van schulden.

Download de impactmeting

STARTEN IN UW GEMEENTE?

Wilt u weten wat Plinkr Nazorg (voorheen Plinkr Hub) voor uw gemeente kan betekenen? Neem direct contact op met Niels (niels@plinkr.nl).

Plinkr

 

Video Url

 

Gerelateerd nieuws | blogs | evenementen

Nieuws | 25.06.2024

Gemeente Doetinchem gaat starten met de nieuwe trajecten van Plinkr Nazorg voor schuldhulpverlening en budgetbeheer.

Maarten Sesink, beleidsmedewerker Armoedebeleid: "Het Bureau voor Financiële Ondersteuning van de gemeente Doetinchem wil met Plinkr Nazorg nog meer handen en

Lees meer

Nieuws | 18.06.2024

Gemeente Edam-Volendam sluit zich aan bij Plink Nazorg

Edam-Volendam gaat starten met de nieuwe trajecten van Plinkr Nazorg voor schuldhulpverlening en budgetbeheer. Daarbij werkt Plinkr Nazorg o.a.

Lees meer

Nieuws | 04.04.2024

Gemeente Meierijstad start met steun aan inwoners voor financiële zelfstandigheid met Plinkr Nazorg

Gemeente Meierijstad is gestart in februari 2024 met een pilot om inwoners die onder bewindvoering staan weer eerder financieel zelfstandig te laten worden.

Lees meer

Nieuws | 01.02.2024

Plinkr verwelkomt Gemeente Den Helder

Veel gemeenten zijn op zoek naar een methode om de uitstroom en nazorg na beschermingsbewind, budgetbeheer en schuldhulpverlening te organiseren. Plinkr biedt de oplossing voor uitstroom van financiële zorgen naar financiële redzaamheid.

Lees meer

Nieuws | 15.01.2024

Gemeente Rotterdam biedt nu ook Plinkr Nazorg aan

Vanaf 2024 gaat de Gemeente Rotterdam Plinkr Nazorg aanbieden aan haar inwoners. Samen met de experts van Gers met Geld gaat Plinkr Nazorg de Rotterdammers coachen op weg naar financiële redzaamheid.


Lees meer

Nieuws | 04.05.2023

Plinkr organiseert Webinar: de Financiële Hulpketen Check in 30 minuten - 16 mei

Wil je meer weten over de nieuwe Financiële Hulpketen Check van Plinkr? In dit webinar vertellen ze je er alles over. Je ziet hoe de Check werkt en welke inzichten we voor jouw gemeente ophalen.

Lees meer