Over ons

SchuldenlabNL is een onafhankelijke stichting met als missie Nederland schuldenzorgvrij te maken. We verlenen zelf echter geen schuldhulpverlening. Wij zijn een stichting die zich inzet voor de landelijke opschaling van succesvolle initiatieven om zo versnippering in het hulpaanbod tegen te gaan. 

Bezoek- en postadres

Stichting SchuldenlabNL 
De Ruijterstraat 36 
2518 AS Den Haag

Voor de pers

Voor vragen over de standpunten van Stichting SchuldenlabNL, interview verzoeken of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Stichting SchuldenlabNL. Omschrijf uw vraag zo duidelijk mogelijk. We reageren binnen 1 werkdag. Stichting SchuldenlabNL is bereikbaar per mail: pers@schuldenlab.nl of telefonisch 070 240 0820.

ANBI status

SchuldenlabNL heeft de ANBI status (ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling).

Beleidsplan 

Hierbij treft u een inhoudelijk beleidsplan 2023 - 2024.

Jaarverslag

Jaarverslag Schuldenlab 2018 - 2020

De jaarverslagen over de jaren 2021 en 2022 zullen op korte termijn op deze plek gepubliceerd worden.

Publicatiedocument ANBI

Vanuit onze ANBI registratie is het verplicht om een standaardformulier publicatieplicht op onze website te delen: 

Publicatie ANBI 2023

Publicatie ANBI 2022

Publicatie ANBI 2021

Publicatie ANBI 2020