Impactmeting

"Impact meten is essentieel om de meerwaarde aan te tonen." Ine Voorham

Projecten moeten daadwerkelijk een bijdrage leveren aan een Schuldenzorgvrij Nederland. En duurzaam te financieren zijn. Om de zogenaamde 'impact' te kunnen vaststellen investeren we als SchuldenlabNL samen en alleen in passende vormen van impactmeting. Deze passende vormen zijn op dit moment impactscans, maatschappelijke kosten-baten analyses en effectkaarten. Uiteindelijk willen we een systematiek ontwikkelen om het effect en impact voor een schuldenzorgvrije BV Nederland als geheel te kunnen vaststellen. 

IMPACTSCAN

De impactscan is een relatief lichte vorm van impactmeting. Voor de meeste initiatieven is dit een ideale manier om hun activiteiten te meten. Het vraagt geen zware en tijdrovende wetenschappelijke onderbouwing van de effecten en impact, maar het laat wel zien welke effecten en impact stakeholders ervaren op basis van wat zij er zelf over zeggen (zelfrapportage). Bovendien kan de impactscan aangevuld worden met een tevredenheidsmeting

MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATEN ANALYSE (MKBA)

Een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse is een methode die vaak gebruikt wordt om een afweging te maken over de meerwaarde van een investering. Bij een MKBA worden twee scenario's met elkaar vergeleken. In het zogenoemde 0-scenario is er sprake van de bestaande situatie zoals die is. De maatschappelijke kosten en baten voor de verschillende stakeholders worden in het zogenoemde 1-scenario geïnventariseerd en vervolgens vergeleken met het 0-scenario. Is er sprake van een kostendaling voor bijvoorbeeld een gemeente, ervaren schuldenaren en schuldeiser minder schuldenzorgen in het 1-scenario dan in het 0-scenario? Het opstellen van een MKBA is niet eenvoudig; daarvoor is een expert nodig.

EFFECTENKAART

De effecten van een project of initiatief zijn te beschrijven in een effectenkaart. Een effectenkaart zet de effecten van het project voor de belanghebbenden of stakeholders op een rij. Soms wordt hier ook de waarde van het effect voor zover mogelijk (in euro's) aan toegevoegd of de manier waarop het kan worden gemeten. Er zijn dus kwalitatieve effecten die niet in euro's zijn uit te drukken en monetaire effecten waarvan de waarde wel goed naar geld is te vertalen.

Impactmetingen

In de afgelopen jaren is de impact gemeten van zeven van de negen methoden die door SchuldenlabNL worden opgeschaald.

Gerelateerd nieuws | blogs | evenementen

Nieuws | 16.10.2023

Vroegtijdig helpen van ondernemers levert impact op van 36 miljoen euro

ZWOLLE – Veel ondernemers hebben het zwaar in Nederland, onder meer door lage koopkracht en hoge inflatie.

Lees meer