Onze aanpak

Wakker liggen. Stress hebben. Niet meer reageren op post en mail uit angst voor wat erin staat: alweer een rekening of een aanmaning. Meer dan een miljoen Nederlanders herkennen dit schrikbeeld. Ze zitten in de schulden en komen daar op eigen kracht niet meer uit. Naast persoonlijk leed zijn er ook de maatschappelijke kosten van al die schulden: zo’n 11 miljard euro per jaar.

Het probleem is te groot om alleen op te lossen. Velen zijn volop bezig met deze problematiek. Ieder voor zich organiseert de samenwerking tussen o.a. gemeenten, banken, verzekeraars, energieleveranciers en woningcorporaties om tot projecten te komen. Er gebeurt dus veel op het vlak van voorkomen en wegwerken van schulden. Dat is goed nieuws.

Het slechte nieuws is dat die aanpak zeer versnipperd is. Het is vaak duur, tijdrovend en leidt niet tot de gewenste effecten. SchuldenlabNL wil die versnippering en ineffectiviteit tegengaan door samenwerking te verbeteren.

SchuldenlabNL is opgericht om projecten die beproefd en effectief zijn, verder te brengen en (financieel) duurzaam te maken. In de hele keten van schuldhulpverlening. Met publiek-private coalities. Dat doen we binnen een gemeente of regio waar zo’n project is ontstaan èn in gemeenten die nu nog zoekende zijn. Gezamenlijk benutten we sneller elkaars projecten. Samen maken we Nederland schuldenzorgvrij.

Gert, 30 jaar | had 20.000 euro schuld

Coalitievorming

SchuldenlabNL is een onafhankelijke stichting die publieke partners (waaronder gemeenten en uitvoeringsorganisaties) en private partners (zoals banken, verzekeraars, energieleveranciers en woningcorporaties) samenbrengt om NL schuldenzorgvrij te krijgen.

Meer weten

Mike, 21 jaar | had 40.000 euro schuld

Financiering

Het duurzaam financieren van succesvolle oplossingen vormt nog te vaak een barrière in het opschalen ervan. Vaak starten succesvolle en vernieuwende initiatieven met incidenteel geld. Er zijn bijvoorbeeld veel subsidies of innovatiebudgetten beschikbaar om een impuls te geven aan de start van innovatieve oplossingen.

Meer weten

Mia, 18 jaar | had 10.000 euro schuld

Opschaling

Zonder samenwerking, geen effectieve opschaling.

Meer weten

Abdoul, 34 jaar | had 32.000 euro schuld

Impactmeting

Projecten moeten daadwerkelijk een bijdrage leveren aan een Schuldenzorgvrij Nederland. En duurzaam te financieren zijn. Om de zogenaamde 'impact' te kunnen vaststellen investeren we als SchuldenlabNL samen en alleen in passende vormen van impactmeting.

Meer weten

Accreditatie Schuldhulpmethoden

De missies van SchuldenLab NL en Stichting Nederlandse Schuldhulproute (Stichting NSR) liggen op een lijn. Beide organisaties zetten zich in voor een financieel gezond en schuldzorgenvrij Nederland en hebben daar ieder een eigen aanpak voor ontwikkeld.

Meer weten