‘None of us is as smart as all of us’.

do, 18 nov 2021 - 08:55

In dit interview wordt nog gesproken over de Plinkr Hub, de voorganger van Plinkr Nazorg. De Hub was specifiek ontwikkeld om de uitstroom uit beschermingsbewind te verbeteren.

Mensen goed voorbereid uit beschermingsbewind laten stromen, zodat ze daarna financieel weer op eigen benen kunnen staan: dat is de essentie van de Plinkr Hub.

In gesprek met de oprichters van de Plinkr Hub: Floris Went (Founder, CEO Plinkr), Niels Pel (Co-Founder Plinkr) en Maarten van Rijn (Projectleider Plinkr Hub, Directeur van Rijn Bewindvoering).

Het ontstaan

Van Rijn: “De kern van de Plinkr Hub is afkomstig van de werkwijze van ons Eindhovense bewindvoeringskantoor Van Rijn bewindvoering. Daar werken we, waar het kan, zo snel mogelijk aan de financiële redzaamheid van onze cliënten. Voor een groot deel van de mensen die onder beschermingsbewind staan is bewindvoering de juiste, blijvende oplossing. Maar voor de cliënten die weer kunnen uitstromen ligt de focus op de vraag: hoe kunnen we weer zo snel en goed mogelijk afscheid nemen van elkaar?  

“Als bureau werkten we met een methode om de financiële redzaamheid van cliënten in kaart te brengen en deze te stimuleren door het aanleren van (nieuwe) vaardigheden. Dat deden we in samenwerking met iemand uit de omgeving van de cliënt, die als een soort coach te werk ging. En dat werkte erg goed: uitstromende cliënten staan bij ons slechts 3,5 jaar onder bewind.”

Went: ‘’Ergens begin 2019 spraken Maarten en ik elkaar hierover en ik dacht meteen: deze werkwijze zou voor iedere bewindvoerder beschikbaar moeten zijn. Het mooie van de aanpak vond ik de focus op het gedragscomponent én het zoeken van actieve samenwerking met coaches voor een duurzame(re) oplossing van het probleem. Dat scheelt de bewindvoerder veel tijd, die vaak kostbaar is.

We wilden dit samen voor meer mensen beschikbaar maken en zagen daarin een kans in de mogelijkheden die social fintech (financiële technologie voor het sociaal domein), biedt. Samen met Niels werkten we hier al aan bij Plinkr, maar we hadden daarbij nog niet gekeken naar de kansen voor de uitstroom uit bewindvoering.”

Pel: “Ja, dat was nog wel een gokje. We hadden net ons Platform gelanceerd en twijfelden of we voldoende capaciteit hadden om ook dit concept technisch ook nog uit te werken. Tegelijkertijd zagen we wel de urgentie om op dit thema impact te maken.

Vanuit zowel bewindvoerders als gemeenten was er veel interesse naar manieren om de uitstroom uit bewindvoering tegen een betere kwaliteit en in samenwerking met elkaar op te pakken. We besloten daarom de Plinkr Hub, net als het Plinkr Platform, in te steken vanuit de startup gedachte: klein beginnen, experimenteren, verbeteren.”

Went: “En zo is het ontstaan! We meldden al snel de Hub aan voor een challenge voor een innovatiefonds. Helaas wonnen we deze niet, maar na afloop werden we wel benaderd door één van de financiers; Stichting DOEN. Dankzij steun vanuit deze stichting en cofinanciering vanuit de Rabobank Foundation konden we uiteindelijk van start gaan. Het begin van de Plinkr Hub zoals die er nu is was daarmee geboren.”

plinkr.hub interface laptop

 

Plinkr Hub NU

Went: “Inmiddels zijn we een aantal jaar verder. Op dit moment werken we vanuit Plinkr met zo’n 14 collega’s en zijn we met de Hub actief in meerdere gemeenten. De gemeenten Zwolle en Roosendaal, Assen, Breda en Krimpenerwaard zijn het meest recent aangehaakt. We hebben onze impact steeds scherper, krijgen steeds meer inzicht door deelnemers in de Hub, en denken na over de toekomst. Dit is voor ons ook één van de reden om actief de samenwerking op te zoeken met het Schuldenlab.

Van Rijn: “Wat voor ons het belangrijkste is, is het maken van impact. Daarmee bedoelen we dat we willen dat iedereen redzaam is op zijn eigen manier. Dat is waarom we doen wat we doen. In combinatie met het kunnen sturen op snellere uitstroom en/of kostenbesparing meten we onze impact in de breedste zin van het woord. Maar we geloven dat we dit nog meer tastbaar kunnen maken en hierin kunnen leren in de samenwerking met SchuldenlabNL.”

Went: ”Eens. Een andere reden is ook dat we zien dat er nu veel gebeurt op het gebied van bewindvoering. Gemeenten en bewindvoerders denken na over mogelijke verbeteringen op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom uit bewindvoering. Het is belangrijk dat de oplossingen hiervoor goed op elkaar aansluiten. En bekend zijn bij gemeenten. We dragen graag bij aan deze ontwikkeling en ook daarin heeft onze samenwerking met SchuldenlabNL een belangrijke meerwaarde”. 

Plinkr Hub voor een schuldenzorgvrij Nederland

Went: “In het Nederlandse schuldenlandschap zie je steeds meer interventies gericht op het voorkomen van schulden. Maar nazorg en goede uitstroom is minstens net zo belangrijk. Geef je dit goed vorm, dan voorkom je zoveel mogelijk dat mensen opnieuw in de schulden komen. Het is op die manier eigenlijk “preventie, door nazorg”. Dat is de bijdrage die wij graag willen leveren met de Plinkr Hub aan een schuldenzorgvrij Nederland.

Pel: “Het is niet dat nazorg tot nu toe onderbelicht is, maar het is vooral complex. Je kunt aan veel knoppen draaien. Je wilt werken aan structurele gedragsverandering, aan financiële vaardigheden, maar dat kan alleen als de schulden gestabiliseerd zijn. Het traject van instroom, doorstroom en uitstroom in bewindvoering biedt hier juist de mogelijkheid voor.”

Van Rijn en Went: “Klopt, en daar zit nu ook juist de kans. Bewindvoering lijkt soms weleens het ‘afvoerputje’ te worden van het schuldhulpverleningproces, maar het is juist een heel mooi instrument om mensen te ontzorgen, zodat zij hun leven op de rit krijgen.  Hiervoor is een goede samenwerking tussen bewindvoerders, coaches, de cliënt en de gemeente noodzakelijk. We hebben elkaar nodig.”

Van Rijn: “Klopt, en weet je wat het is. Wat we doen voelt in die zin helemaal niet als uniek. Het voelt als de meest normale zaak van de wereld dat we ons bezig houden met de vraag; hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen het weer zelf kunnen doen waar mogelijk?”

Went & Pel: “Opschalen biedt wat ons betreft daarom vooral kansen om met elkaar te leren. Laten we, vanuit de ervaringen van deelnemers in de Hub, samen het gesprek aangaan over wat ‘werkt’ en wat nodig is als het gaat om de weg naar financiële zelfredzaamheid. Immers ‘‘None of us is as smart as all of us’

Plinkr Hub is inmiddels actief in de volgende gemeenten: Tilburg, Oosterhout, Son & Breugel, Nuenen, Venlo, Breda, Roosendaal, Zwolle, Assen en Krimpenerwaard. Meer weten? Mail Niels (niels@plinkr.nl).