Blog

Blog | 18.11.2021

‘None of us is as smart as all of us’.

Mensen goed voorbereid uit beschermingsbewind laten stromen, zodat ze daarna financieel weer op eigen benen kunnen staan

Lees meer

Blog | 27.07.2021

''Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder''

De Nederlandse Schuldhulproute werkt aan een Nederland zonder schuldzorgen. Er is nog veel schuldschaamte en het schuldhulplandschap is complex.

Lees meer

Blog | 25.06.2021

COVID-19 en schuldenproblematiek in Nederland

Het doel is om gezamenlijk op te trekken om de ‘boeggolf’ van mensen met schulden als gevolg van COVID-19 te lijf te gaan

Lees meer

Blog | 14.05.2021

MKB: Private partijen maken zich sterk voor schuldenzorgvrije ondernemers

Vanuit het prachtige Haags Hoog zonden we op 11 mei het webinar ‘Private partijen maken zich sterk voor schuldenzorgvrije ondernemers’ uit.

Lees meer

Blog | 23.03.2021

"It takes a country to solve debt"

Het is ontzettend belangrijk dat iedereen in Nederland financieel gezond is. Eelco Dubbeling: “Wij willen als banken daar mensen graag in helpen. Dat doen we door onze dienstverlening te richten op het financieel fit houden van mensen.”

Lees meer

Blog | 19.03.2021

Menselijke maat in Schuldenaanpak

Het is belangrijk om problematische schulden te voorkomen door er op tijd bij te zijn. Dat is de kern van waaruit VNG bijdraagt aan de maatschappelijke opgave om tot een schuldenzorgvrij Nederland te komen.

Lees meer

Blog | 02.03.2021

De Voorzieningenwijzer en de meerwaarde van SchuldenlabNL

Waarom was het vormen van een coalitie zo belangrijk voor het opschalen van de VoorzieningenWijzer?
De coalitie met SchuldenlabNL heeft een positief effect gehad op de kansen om De VoorzieningenWijzer landelijk op te schalen. Het feit dat ook zij, naast de initiatiefnemers, de meerwaarde onderschrijft, is een pre voor gemeenten. Zij hebben SchuldenlabNL hoog in het vaandel.

Lees meer

Blog | 10.02.2021

Koningin Máxima brengt online werkbezoek aan Alphen aan den Rijn

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft een digitaal werkbezoek gebracht aan de gemeente Alphen aan den Rijn in het kader van de aanpak van problematische schulden door Stichting SchuldenlabNL en de rol van De VoorzieningenWijzer daarin.

Lees meer

Blog | 10.02.2021

Nauwere samenwerking om oplopende schulden te voorkomen

Door het coronavirus groeit het aantal huishoudens met problematische schulden naar verwachting tot ca. 2,4 miljoen. Ongeveer 85% van deze mensen is niet in beeld bij de formele schuldhulpverlening. Mensen wachten gemiddeld vijf jaar voordat ze hulp inschakelen, waardoor schulden en de bijkomende problemen zich opstapelen. Daarom hebben de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) en SchuldenlabNL vanmiddag de samenwerking bevestigd en een overeenkomst ondertekend om meer mensen eerder te vinden, op tijd te bereiken en sneller naar passende hulp te leiden. 

Lees meer

Blog | 10.02.2021

Covid-19 MKB ondernemers en schulden

Door Covid-19 komen steeds meer MKB ondernemers in de financiële problemen. In opdracht van SchuldenlabNL, de Nederlandse verenging van Banken en het Verbond van de Verzekeraars voerde Deloitte een analyse uit naar de impact van COVID-19 op het MKB. Op basis van dit actieplan werken publieke en private partijen aan gezamenlijke oplossingen om deze ondernemers sneller en beter te helpen. 

Lees meer

Wilt u nieuws over SchuldenlabNL ontvangen?