Over ons

SchuldenlabNL is een onafhankelijke stichting met als missie Nederland schuldenzorgvrij te maken. We verlenen zelf echter geen schuldhulpverlening. Wij zijn een stichting die zich inzet voor de landelijke opschaling van succesvolle initiatieven om zo versnippering in het hulpaanbod tegen te gaan. 

Bezoek- en postadres

Stichting SchuldenlabNL
De Ruijterstraat 36
2518 AS Den Haag

Voor de pers

Voor vragen over de standpunten van Stichting SchuldenlabNL, interview verzoeken of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Stichting SchuldenlabNL. Omschrijf uw vraag zo duidelijk mogelijk. We reageren binnen 1 werkdag. Stichting SchuldenlabNL is bereikbaar per mail: pers@schuldenlab.nl of telefonisch 070 240 0820.

ANBI status

SchuldenlabNL heeft de ANBI status (ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling).

Beleidsplan 

Hierbij treft u een inhoudelijk beleidsplan van de afgelopen drie jaar: beleidsplan

Jaarverslag

Wat hebben we bereikt? Lees er meer over in ons jaarverslag: 2018 - 2020

Zie: Jaarverslag Schuldenlab

Publicatiedocument ANBI

Vanuit onze ANBI registratie is het verplicht om een standaardformulier publicatieplicht op onze website te delen: publicatie ANBI