Schuldenlab jongen

“Hoe langer je dakloos bent, des te moeilijker is het om weer een normaal leven te vinden”

Innovaties

Jongeren perspectief fonds

Jongeren uit de schulden, in de maatschappij

In de zomer van 2016 startte de gemeente Den Haag een pilot met 53 jongeren om hen schuldenzorgvrij te krijgen. In 2018 zijn deze jongeren uit het traject gestroomd. Vanwege het succes van de pilot zijn in 2017 100 nieuwe jongeren ingestroomd.

Jongeren tussen de 18 en de 27 jaar met schulden worden ernstig belemmerd in hun ontwikkeling. Deze schulden kunnen leiden tot persoonlijke problemen (zoals voortijdig schoolverlaten, dakloosheid, afsluitingen gas/water/licht) en tot maatschappelijke problemen (zoals kosten voor schuldhulpverlening, uitkeringen voor werkloosheid). Zowel de jongere, zijn of haar schuldeisers en de maatschappij zijn dus gebaat bij een duurzame oplossing. Om die reden is binnen het Haagse Schuldenlab070 in 2016 het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) opgezet. Vanuit dit fonds worden jongeren waar mogelijk begeleid naar werk of school, of ondersteund in het continueren daarvan. Aan schuldeisers wordt een saneringsbedrag geboden. Dit bedrag verschilt per jongere, afhankelijk van de draagkracht. Als die eerste hobbel is genomen, kan gewerkt worden aan de langere termijn.

Toekomstperspectief

Zodra de jongere schuldenzorgvrij is, kan de tweede stap gezet worden. Het saneringsbedrag is nu een restschuld tussen het JPF en de jongere, en die moet ingelost worden. Hiervoor gaat de jongere aan de slag met een persoonlijk perspectiefplan. Zo loopt hij of zij in elk geval een maatschappelijke stage om sociaal bewustzijn te creëren.

Duurzame financiering

Afhankelijk van de inkomenssituatie betaalt de jongere de restschuld aan het JPF terug in natura (bijvoorbeeld stage) en/of contant. Maatschappelijke partijen die van deze aanpak profiteren, waaronder de gemeente, betalen een deel van hun besparing terug aan het fonds. Ook schuldeisers betalen een jaarlijkse kleine bijdrage aan het fonds. Zo is het fonds duurzaam.

Kijk op www.jongerenperspectieffonds.nl voor meer informatie.

Benieuwd naar nog meer achtergrond? Lees dan het interview met Jeroen in 't Veld, bestuurder van de Stichting JPF. Hij vertelt hierin over de organisatie en de financiering van het JPF. Ook is hier meer te lezen over opschaling naar volgende gemeenten. Dit kan deels door de standaard van het JPF lokaal te implementeren, maar deels zal ook lokaal maatwerk nodig zijn. Kijk hier.

Effectmeting

Maar de grote vraag is natuurlijk; Werkt de aanpak én wat levert het op? Om die vraag te beantwoorden deed Adviesbureau Purpose in opdracht van de Gemeente Den Haag en het Jongeren Perspectief Fonds onderzoek naar de effecten. De resultaten liegen er niet om; Het Jongeren Perspectief Fonds heeft laten zien dat hun aanpak schulden doet afnemen en positieve ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, psychische gesteldheid en verslavingsproblematiek met zich mee brengt. Daarnaast levert de aanpak de gemeente €10.000 per jongere op. Het uitgebreide onderzoek is hier te bekijken. 

Aan de slag met het JPF? Het JPF-Team helpt u verder.

Het doel van SchuldenlabNL is het ophalen en opschalen van projecten die in de praktijk hun waarde hebben bewezen. Dat gebeurt niet vanzelf. Om die reden bieden we concrete, persoonlijke ondersteuning bij het ‘vertalen’ van een project naar uw specifieke, lokale situatie.

Door contact op te nemen met het informatiepunt van het JPF kan samen met u gekeken worden naar de situatie in uw gemeente en de (mogelijke) rol van het JPF binnen uw gemeente. Via het informatiepunt is uitgebreide informatie beschikbaar over het JPF en de verschillende onderdelen daarvan. Daarnaast bieden zij ondersteunen bij:

  • Analyse van het lokale vraagstuk, om te achterhalen of het JPF hier zinvol is;
  • Kosten/Baten-Analyse, bijvoorbeeld om in de raad draagvlak te creëren;
  • Vaststellen welke partijen lokaal nodig zijn om een JPF op te zetten;
  • Zoeken naar (alternatieve) financieringsvormen.

De ondersteuning vanuit het JPF-team is erop gericht om de belangrijke voorbereidende fase te versnellen en verbeteren. Wat u in uw gemeente voor het eerst doet, is elders soms al uitgedacht en uitgekristalliseerd. U kunt gebruik maken van die leercurve en zo sneller tot de juiste beslissingen komen.
Nieuwsgierig geworden? Meer weten? Mail dan naar info@jongerenperspectiefonds.nl

jpf kaart

Impactmeting

Het Jongeren Perspectief Fonds is één van de methoden die mede dankzij de inspanningen van SchuldenLabNL is opgeschaald en daardoor een groter bereik heeft gekregen. In 2022 heeft SchuldenlabNL in samenwerking met Deloitte de impact van het Jongeren Perspectief Fonds gemeten.

Download de impactmeting

Gerelateerd nieuws | blogs | evenementen

Stichting Jongeren Perspectief is één van de door SchuldenlabNL opgeschaalde initiatieven.

Nieuws | 30.05.2023

Stichting JPF viert impact! // Jongeren met schulden geholpen in steeds meer gemeenten geholpen door JPF-aanpak

Op 24 mei vierde Stichting Jongeren Perspectief Fonds (JPF) de impact van de JPF-aanpak samen met 16 nieuw

Lees meer

Koningin Máxima brengt werkbezoek schuldhulpmethoden

Nieuws | 26.05.2023

Koningin Máxima brengt werkbezoek schuldhulpmethoden

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdag 24 mei een werkbezoek gebracht aan een mbo-opleiding van Aventus in Apeldoorn.

Lees meer

ARNHEM SLUIT LIDMAATSCHAP MET STICHTING JPF

Nieuws | 09.03.2023

ARNHEM SLUIT LIDMAATSCHAP MET STICHTING JPF

Jongeren Perspectief Fonds meldt met blijdschap dat zij vanaf 9 maart 2023 ook de samenwerking aanzijn gegaan met Gemeente Arnhem!

Lees meer

Jongeren Perspectief Fonds

Nieuws | 28.02.2022

Venlo biedt jongeren met schulden perspectief

“Laten we opschieten!” zei Koningin Maxima tijdens het werkbezoek Jongeren Perspectief Fonds op 9 februari jl. in Den Haag. Daar spraken zij en minister Schouten met jongeren over hun ervaringen met problematische schulden.

Lees meer

H.M. koningin Maxima werkbezoek 9 februari

Nieuws | 10.02.2022

Koningin Máxima en minister Schouten praten met jongeren over het Jongeren Perspectief Fonds

Ruim 22.000 huishoudens in de leeftijd van zestien tot vijfentwintig jaar zijn geregistreerd met problematische schulden (CBS, najaar 2020).

Lees meer