Foto Ton Heerts

Ton Heerts

Bestuurslid

‘SchuldenlabNL is in mijn ogen van grote toegevoegde waarde bij het werken aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en waarin iedereen erbij hoort.'

Ton Heerts begon zijn loopbaan bij de Koninklijke Marechaussee, waarna hij in dienst trad van de vakbond. Ook was hij drieënhalf jaar Tweede Kamerlid voor de PvdA waar hij zich vooral bezig hield met sociale zaken en financiën. Van 2012 tot 2016 was Ton Heerts voorzitter van de FNV , aansluitend voorzitter van de MBO-raad en sinds december 2019 burgemeester van Apeldoorn. Vanuit die functie is hij bestuurslid van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en voorzitter van het College van Arbeidszaken van de VNG. Daarnaast bekleedt hij een aantal onbezoldigde nevenfuncties bij maatschappelijke organisaties. In zijn werkzame leven is een rode draad zichtbaar: Ton Heerts regelt graag zaken voor mensen die dat niet automatisch zelf kunnen. Hij komt op voor hen die zich niet in het centrum van de aandacht of de macht bevinden, en in het nauw dreigen te komen. Voor hen doet hij waar hij sterk in is: mensen en zaken aan elkaar verbinden, dingen mogelijk maken, knopen doorhakken.