Foto Bart Nieuwstaten

Bart Nieuwstraten

Impact Manager

"De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet bij het opschalen van bewezen effectieve interventies, zoals de Nederlandse Schuldhulproute. We willen nu aantonen dat we met deze stappen daadwerkelijk maatschappelijke impact maken. Want uiteindelijk gaat het daarom; impact maken."

Bart is door zijn werkgever ING beschikbaar gesteld om een bijdrage te leveren aan het voorkomen en bestrijden van de schuldenproblematiek in Nederland. Eén van zijn activiteiten is het voorzitterschap van de Werkgroep Schuldenproblematiek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). “Er ligt een mooie rol voor banken bij het voorkomen van schulden. Dankzij onze financiële expertise, ons bereik en onze klantcontacten kunnen wij dreigende betaalproblemen in een vroeg stadium signaleren en deze mensen doorverwijzen naar de juiste partijen.” Daarmee kunnen banken helpen voorkomen dat beginnende financiële problemen op den duur problematische schulden worden.

Daarnaast vervult Bart binnen SchuldenlabNL de rol van Impact Manager. “De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet bij het opschalen van bewezen effectieve interventies, zoals de Nederlandse Schuldhulproute. We willen nu aantonen dat we met deze stappen daadwerkelijk maatschappelijke impact maken. Want uiteindelijk gaat het daarom; impact maken. Voor alle stakeholders, maar vooral voor de vele huishoudens wiens leven wordt beheerst door deze problematiek.”