Vroegtijdig helpen van ondernemers levert impact op van 36 miljoen euro

ma, 16 okt 2023 - 10:49

ZWOLLE – Veel ondernemers hebben het zwaar in Nederland, onder meer door lage koopkracht en hoge inflatie. Voor financiële hulp kunnen ondernemers en zzp’ers in Nederland terecht bij Geldfit Zakelijk. Deze hulp is onderdeel van de Nederlandse Schuldhulproute en helpt ondernemers bij hun financiën en maakt ze meer bewust van risico’s en rechten. Deloitte onderzocht in opdracht van SchuldenlabNL de maatschappelijke impact van Geldfit Zakelijk. Dit rapport werd tijdens het Geldfit Zakelijk congres bij Centraal Beheer in het Achmea congrescentrum door Ralph van Dam, Geldfit Zakelijk en business partner Centraal Beheer overhandigd aan Pieter Waasdorp, directeur Ondernemingsklimaat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hoofdconclusie: in 2022 bedroeg de macro-economische impact maar liefst 36 miljoen, waarbij vooral de impact van de ondernemersadviseur opviel.

Nederland kent 1,2 miljoen zzp’ers en 327.000 zelfstandigen met personeel. Door veranderende maatschappelijke omstandigheden ervaren veel ondernemers een verminderde financiële gezondheid. Grote problemen kunnen in veel gevallen voorkomen worden wanneer ondernemers eerder passende hulp krijgen. Via de juiste loketten kunnen ondernemers gratis hulp en advies krijgen van de juiste partijen om weer grip te krijgen op hun geld. Geldfit Zakelijk helpt ondernemers met financiële uitdagingen verder. En met succes. De krachtenbundeling met alle betrokken publieke en private partijen, zoals bijvoorbeeld ook het Verbond van Verzekeraars, zorgt dat mkb-ondernemers met (beginnende) financiële uitdagingen vroegtijdig worden ondersteund met passende oplossingen.  

Hoofdlijnen impactmeting

Geldfit Zakelijk werkt als loket voor ondernemers naar hulpinterventies. Uit de impactmeting blijkt dat de kwaliteit van leven van ondernemers en ondernemingen erop vooruitgaat wanneer zij op deze manier ondersteund worden om hun zorgen en problemen aan te pakken en weer grip krijgen op hun situatie. Op deze manier wordt ook voorkomen dat bedrijven onnodig beëindigd worden. Dit werkt op macroniveau door in hogere arbeidsparticipatie door het voorkomen van tijdelijke werkloosheid en meer besteedbaar inkomen. Ook is dit goed voor ontwikkeling bij toeleveranciers en heeft het zo invloed op de hele keten. Op microniveau zien we dat minder mensen gebruik maken van sociale voorzieningen. Daarnaast hebben zij lagere zorgkosten en een lagere schuldenlast.

Menno ter Wal, Director Finance & Performance Deloitte: “De impactmeting van Geldfit Zakelijk laat zien dat er voor ondernemers opties zijn om er weer bovenop te komen, waardoor er mentale rust ontstaat en de ondernemer meer perspectief krijgt. Opvallend is de plek van ondernemersadviseurs. Zij helpen kwantitatief minder mensen, maar door de warmere verwijzing is de impact per doorverwijzing hoger.”

Sadik Harchaoui, Chef de Mission van SchuldenlabNL: “Er zijn veel initiatieven die ondernemers willen helpen met financiële gezondheid. Het is allereerst belangrijk dat publieke en private partijen hierin samenwerken. Daarnaast is het cruciaal dat de impact van een initiatief wordt gemeten om te zien of het effectief is. We zijn enthousiast over het resultaat waarop weer de volgende stappen gezet kunnen worden. We zijn blij dat steeds meer ondernemers de route naar Geldfit Zakelijk weten te vinden en hopen dat meer gemeenten gebruik zullen maken van de ondernemersadviseurs om meer impact te maken.