Nauwere samenwerking om oplopende schulden te voorkomen

wo, 10 feb 2021 - 15:27

Door het coronavirus groeit het aantal huishoudens met problematische schulden naar verwachting tot ca. 2,4 miljoen. Ongeveer 85% van deze mensen is niet in beeld bij de formele schuldhulpverlening. Mensen wachten gemiddeld vijf jaar voordat ze hulp inschakelen, waardoor schulden en de bijkomende problemen zich opstapelen. Daarom hebben de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) en SchuldenlabNL vanmiddag de samenwerking bevestigd en een overeenkomst ondertekend om meer mensen eerder te vinden, op tijd te bereiken en sneller naar passende hulp te leiden. 

De samenwerking werd getekend tijdens een webinar in de Malietoren (Den Haag) waar SchuldenlabNL en de NSR samen met gemeenten en professionals uit de schuldhulp in gesprek gingen over de uitrol van de schuldhulproute. “In iedere gemeente is hulp beschikbaar, maar de hulp is versnipperd’, vertelt oud-minister Gerrit Zalm, voorzitter van SchuldenlabNL. ‘Gemeenten en andere organisaties werken onnodig langs elkaar heen. Via de Nederlandse Schuldhulproute is er één loket (Geldfit.nl) beschikbaar dat laagdrempelig is. Mensen met geldzorgen komen zo in eerder stadium bij de juiste hulporganisaties terecht. SchuldenLabNL toetst welke interventies daadwerkelijk effectief zijn en moeten aansluiten op deze route. We zijn blij dat de Nederlandse Schuldhulproute inmiddels door zowel gemeenten als bedrijven breed omarmd is.”

De afgelopen jaren heeft de Nederlandse Schuldhulproute de online test Geldfit.nl ontwikkeld. Via deze test krijgen mensen inzicht in hun situatie en ontdekken zij welke effectieve oplossingen voor hen beschikbaar zijn. Mede dankzij SchuldenlabNL is dit platform gegroeid en ondertussen hebben ruim 350.000 mensen Geldfit.nl bezocht. 

Martin Suithoff, directeur van de NSR, omarmt deze nauwere samenwerking: “Beide onafhankelijke organisaties hebben een heldere rolverdeling gekregen. Wij zorgen er voor dat de mensen naar de juiste hulporganisaties worden verwezen. Met SchuldenLabNL kunnen we de effectiviteit van ons werk vaststellen, omdat zij de impact meten. We vinden het belangrijk dat mensen met geldzorgen eerder passende hulp ontvangen, dan kunnen we veel problemen voorkomen.”