Covid-19 MKB ondernemers en schulden

Henk de Kleine | wo, 10 feb 2021 - 13:37

Door Covid-19 komen steeds meer MKB ondernemers in de financiële problemen. In opdracht van SchuldenlabNL, de Nederlandse verenging van Banken en het Verbond van de Verzekeraars voerde Deloitte een analyse uit naar de impact van COVID-19 op het MKB. Op basis van dit actieplan werken publieke en private partijen aan gezamenlijke oplossingen om deze ondernemers sneller en beter te helpen. 

Het MKB is de drijvende kracht van de Nederlandse economie. Door de COVID-19 crisis komen steeds meer MKB ondernemers in financiële problemen. Dit heft ernstige gevolgen voor (de omgeving van) de ondernemer zelf, de werknemers, de toeleveranciers en daarmee voor de gehele Nederlandse economie. Binnen het MKB worden vooral de zelfstandigen (zonder personeel) hard geraakt.

In navolging op het landelijk Actieplan COVID-19, waarin de impact van de crisis op de schuldenproblematiek van huishoudens centraal stond, richt dit plan zich op het MKB. Deloitte voerde in opdracht van SchuldenLabNL, Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars een onafhankelijke analyse uit naar de impact van COVID-19 op de economie en het MKB. Dit alles in een voortdurend veranderende context, waarmee het onderzoek een momentopname is. Daarnaast is onderzocht hoe het huidige systeem van organisaties en regelingen dat MKB ondernemers ondersteunt eruit ziet. Tegen welke uitdagingen lopen ondernemers en hun omgeving aan in het signaleren van een probleem, het zoeken van hulp en het vinden van een oplossing. Tenslotte oplossingen (zowel nieuw als deels gebaseerd op reeds bestaande initiatieven) geïdentificeerd in afstemming met betrokkenen uit het veld.

Martin Suithoff, directeur van de NSR, omarmt deze nauwere samenwerking: “Beide onafhankelijke organisaties hebben een heldere rolverdeling gekregen. Wij zorgen er voor dat mensen naar de juiste hulporganisaties worden verwezen. Met SchuldenlabNL kunnen we de effectiviteit van ons werk vaststellen, omdat zij de impact meten. We vinden het belangrijk dat mensen met geldzorgen eerder passende hulp ontvangen, dan kunnen we veel problemen voorkomen.”

Download hier het COVID-19 actieplan voor het MKB in Nederland

Downloads