Onderzoek en oplossingsrichtingen voor een gezamenlijk actieplan

COVID-19 en schuldenproblematiek in Nederland

vr, 25 jun 2021 - 09:21

Het doel is om gezamenlijk op te trekken om de ‘boeggolf’ van mensen met schulden als gevolg van COVID-19 te lijf te gaan

  • In maart 2020 zouden private en publieke partijen een pact voor een schuldenzorgvrij Nederland sluiten. De COVID-19 crisis noopte tot het opnieuw doordenken van de gezamenlijke aanpak. 
  • SchuldenLabNLheeft als onafhankelijke stichting hierin op verzoek van de partners het voortouw genomen, met Deloitte als penvoerder voor het actieplan. Dit plan is 16 juni gepresenteerd en besproken tijdens een online dialoog.
  • Het actieplan is gericht op het vormen van een privaat publieke samenwerking die aan oplossingen werkt om schuldenproblematiek voor huishoudens te voorkomen of te bestrijden
  • De oplossingsrichtingen in dit actieplan zijn zoveel mogelijk actiegericht(opschalen, versnellen, initiëren); dit past bij de aard, omvang en urgentie van de uitdaging waar we voor staan 
  • De ambitie is om extra aandacht te besteden aan het concretiseren van 6 oplossingsrichtingen naast alle reeds lopende trajecten waarvoor dit actieplan als input kan worden gebruikt. Samenwerking is het devies. 
  • Op basis van recente economische indicatoren en ramingen is de eerste sectie van dit actieplan geüpdatet op 18 augustus