Stichting Jongeren Perspectief is één van de door SchuldenlabNL opgeschaalde initiatieven.

Stichting JPF viert impact! // Jongeren met schulden geholpen in steeds meer gemeenten geholpen door JPF-aanpak

di, 30 mei 2023 - 08:21

Op 24 mei vierde Stichting Jongeren Perspectief Fonds (JPF) de impact van de JPF-aanpak samen met 16 nieuw aangesloten gemeenten, investeerders zoals ING NL Fonds, en andere partners. Door de integrale trajectbegeleiding en het kwijtschelden van de schulden in ruil voor een maatschappelijke tegenprestatie, maken jongeren op bijna alle leefgebieden vooruitgang met een JPF-traject.

Stichting JPF viert impact! // Jongeren met schulden geholpen in steeds meer gemeenten geholpen door JPF-aanpak

 

In de Gelderlandfabriek in Culemborg is een publiek-private Social Impact Bond JPF bezegeld, samen met de pilotgemeenten Eindhoven en Leeuwarden. Binnen deze innovatieve samenwerking, georganiseerd door Stichting JPF, worden gemeenten gedeeltelijk voorgefinancierd om de JPF-aanpak op te gaan zetten en uit te voeren. In de looptijd worden de effecten gemeten en aan het eind heeft de gemeente inzicht in de maatschappelijke effecten en bijbehorende besparingen. Vanuit de maatschappelijke baten kan de voorfinanciering terugbetaald worden. Stichting JPF dekt het risico van gemeenten op uitval van jongeren en op niet-behaald maatschappelijk rendement van een JPF-traject.De pilot van de Social Impact Bond JPF is een opmaat naar landelijke opschaling, zodat meer gemeenten deze vorm van financiering in kunnen zetten. Jeroen in ’t Veld, bestuurder van Stichting JPF: “In elke gemeenten kan een JPF ingezet worden om jongere met schulden volgens een bewezen effectieve aanpak te helpen. De Social Impact Bond JPF is een katalysator om te starten, omdat het de financiering mogelijk maakt en het risico wordt afgedekt.”

 

Stichting JPF viert impact! // Jongeren met schulden geholpen in steeds meer gemeenten geholpen door JPF-aanpak

 

Naast de bekrachtiging van de Social Impact Bond JPF stond Stichting JPF stil bij de 14 nieuwe gemeenten die met de JPF-aanpak gaan starten. Stichting JPF ondersteunt bij de opstart en uitvoering door middel van een toolkit, een trainingsprogramma en kennissessies met een community en maakt het meten van de effecten mogelijk door een effectmonitor. Dit maakt snelle implementatie in onze gemeente mogelijk. Marije van Kranenburg, directeur Stichting JPF: “deze gemeenten kiezen er bewust voor om niet zelf het wiel uit te vinden, maar door een samenwerking met onze stichting en de andere gemeenten JPF-aanpak te implementeren. Het is geweldig om te zien welke versnelling in de implementatie dit oplevert, dit draagt bij aan ons doel: een jongere met schulden moet in elke gemeente goed geholpen worden.”

 

Voor meer informatie over Stichting Jongeren Perspectief Fonds, zie Stichting Jongeren Perspectief Fonds.