Nieuws

Nieuws | 25.10.2021

SchuldenlabNL versterkt het team met twee experts

Financiële gezondheid is een nog grotere uitdaging geworden, dat blijkt zeker ook na de crisis van het afgelopen anderhalve jaar. ‘Nederland schuldenzorgvrij’ blijft daarmee als missie van SchuldenlabNL stevig overeind staan. Publiek en private partners, hebben elkaar daarbij hard nodig.

Lees meer

Nieuws | 15.08.2021

Mkb-noodlijn in halfjaar zo'n 8000 keer gebeld: 'De nood was echt heel erg hoog' (bron NOS.nl)

Dat was de kop van het recente artikel over de speciale hulplijn voor het midden- en kleinbedrijf die sinds februari is geopend. Door de lockdown vanaf half december nam de druk op ondernemers enorm toe. Door corona waren de inkomsten bij sommigen met 80 tot 90 procent ingezakt, terwijl de kosten doorliepen.
 

Lees meer

Nieuws | 22.07.2021

0800-8115 bij geldzorgen: Werkt dat?

In september 2020 lanceerde de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) de hulplijn 0800-8115, waar mensen met geldzorgen een anonieme en veilige plek vinden voor hun verhaal. De hulplijn was het resultaat van een samenwerking tussen de NSR, Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders en Kredietbank Nederland, die waren samengebracht door SchuldenlabNL.

Lees meer

Nieuws | 15.07.2021

Honderdste gemeente gaat collectief schuldregelen

Schuldenlab Almelo is sinds de oprichting in 2019 voortvarend aan de slag met de implementatie van beproefde methoden om de schuldenaanpak te verbeteren. Schuldenlab Almelo beproeft zelf, maar kijkt via SchuldenlabNL ook de kunst af bij andere gemeenten.

Lees meer

Nieuws | 09.07.2021

Schuldenlab070 viert 5 jarig jubileum

Afgelopen woensdag vierde Schuldenlab070 haar 5 jarige jubileum. Een mooi moment om bij stil te staan en terug te kijken. Maar er werden ook plannen gedeeld om in de toekomst nog meer doorbraken te realiseren in het schuldhulpdomein. Naast deze bijeenkomst is een prachtig magazine gemaakt waarin Schuldenlab070 terugblikt op de vele successen die zijn behaald. Oprichters komen aan het woord en ervaringsdeskundigen delen hun verhalen. De moeite waard om te lezen, dus deel en/of download het magazine hieronder.

Lees meer

Nieuws | 01.07.2021

CBS: “Aantal huishoudens met problematische schulden niet toegenomen”

Dat is de kop boven het artikel over het vandaag gelanceerde dashboard Schuldenproblematiek in Beeld' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vanuit SchuldenlabNL zijn we voorzichtig ‘opgelucht’ te zien dat de maandelijkse instroom van huishoudens met problematische schulden in ieder geval niet lijkt toegenomen het afgelopen jaar en de uitstroom iets toeneemt. We hopen uiteraard dat dat zo blijft.

Lees meer

Nieuws | 10.06.2021

NSR en De VoorzieningenWijzer bundelen krachten om mensen met geldzorgen vroegtijdig te helpen

De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) en de VoorzieningenWijzer werken samen om mensen met geld- en schuldzorgen in een vroeg stadium te bereiken en te helpen.

Lees meer

Nieuws | 03.06.2021

Koningin Máxima brengt werkbezoek aan boerderij in Lettele voor schuldhulpverlening

Hare Majesteit Koningin Máxima bracht donderdag 3 juni een werkbezoek aan de melkveehouderij van de familie Ten Have in Lettele, gemeente Deventer. Het boerenbedrijf is in een schuldpositie geraakt omdat een investering in een nieuwe koeienstal niet goed uitpakte. Koningin Máxima sprak met de familie, andere betrokkenen en bestuurders over de oorzaken van schuldenproblematiek op het platteland, de inzet van schuldhulporganisaties en het belang van financiële gezondheid.  
 

Lees meer

Nieuws | 25.05.2021

Kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor leningen aan MKB

MKB-bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen de aankomende drie jaar in aanmerking komen voor een lening van maximaal 100.000 euro, onder gunstige voorwaarden. Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor leningen. Qredits zal deze kredieten in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beoordelen en verstrekken.

Lees meer

Nieuws | 10.02.2021

Publieke en private partijen schalen vijf beproefde methodes op!

Laten we elkaars kennis, kracht en innovatie beter benutten. Die oproep deed Hare Majesteit Koningin Máxima dinsdagmiddag 13 oktober op Paleis Noordeinde. Daar ontving zij een kleine groep vertegenwoordigers van publieke en private partijen voor de ondertekening van het pact ‘Op weg naar een schuldenzorgvrij Nederland’.

Lees meer

Nieuws | 10.02.2021

Honderd huishoudens financieel geholpen: Zwolse pilot met De VoorzieningenWijzer krijgt vervolg.

Een gemiddelde besparing van € 550,- per huishouden, per jaar. Dat was de opbrengst van de pilot die de Zwolse woningcorporatie vorig jaar met De VoorzieningenWijzer opzette. Met dit instrument hielpen oanfhankelijke consulenten in dit geval huurders die financieel kwetsbaar zijn. Zij komen fimancieel steviger te staan. Voor de woningcorporatie en de gemeente Zwolle is er ook voordeel: het voorkómen van huurachterstanden en schulden levert meer op dan achteraf ingrijpen. 

Lees meer

Nieuws | 10.02.2021

‘Voor schuldhulp-op-maat is geen stelselwijziging nodig, of een hoop geld.’

‘Ruimte voor instanties, dàt is nodig om tot schuldhulp-op-maat te komen.’ Dat vertelde Eelke Blokker tijdens een digitaal werkbezoek van H.M. Koningin Máxima aan de gemeente Tilburg, op woensdag 20 januari. Bij deze gemeente is Eelke Blokker eindverantwoordelijk voor de Doorbraakmethode, één van de vijf schuldhulpmethoden die door SchuldenlabNL landelijk worden opgeschaald. Met de Doorbraakmethode worden huishoudens met problemen op verschillende gebieden door maatwerk geholpen om hun leven weer op orde te krijgen. Tijdens de online meeting kwamen direct betrokkenen aan het woord.

Lees meer