Het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) is een succesvol initiatief dat binnen de Haagse proeftuin ‘Schuldenlab070’ tot stand is gekomen. JPF biedt een innovatieve aanpak aan jongeren van 18 tot en met 27 jaar die door schulden belemmerd worden in hun maatschappelijke ontwikkeling. Niet de schuld maar het toekomstperspectief van jongeren staat binnen het JPF centraal.

Binnen het JPF wordt integraal naar de leef- en woonsituatie van de jongere gekeken en een perspectiefplan op maat gemaakt, met doelen waaraan de jongere gaat werken. Vanuit het JPF worden jongeren waar mogelijk begeleid naar werk of school, of ondersteund in het continueren daarvan. Aan schuldeisers wordt een saneringsbedrag geboden. Dit saneringsbedrag vormt een schuld tussen het JPF en de jongere. Alle jongeren lopen een maatschappelijke stage om sociaal bewustzijn te creëren. Afhankelijk van de inkomenssituatie betalen de jongeren de restschuld terug in natura (bijv. stage) of in geld. Voor jongeren met een inkomen structureel boven bijstandsniveau wordt een hoger percentage aan schuldeisers geboden. Deze jongeren lossen op basis van financiële draagkracht het ingezette saneringsbedrag af.

De pilot is in de zomer van 2016 gestart met 53 jongeren. Al deze jongeren zijn inmiddels schuldenzorgvrij. De begeleiding van circa 75% van deze jongeren wordt nu afgebouwd en toegewerkt naar uitstroom in 2018. Vanwege het success van de pilot zijn in 2017 100 nieuwe jongeren ingestroomd.

De nieuwe Stichting Jongeren Perspectief Fonds (gelanceerd op 9 april) is een revolverend fonds en voorziet het JPF van een duurzaam verdienmodel. Met de middelen uit het fonds worden de jongeren geholpen. Door de aanpak worden besparingen gerealiseerd op de kosten die schuldproblematiek, schuldhulpverlening en schuldsanering met zich meebrengen. Zoals uitkeringen, voortijdig schoolverlaten, dakloosheid, maatschappelijk werk, afsluitingen gas/water/licht, reguliere schuldhulpverlening etc. Maatschappelijke partijen die hiervan profiteren, waaronder de gemeente, betalen een deel van deze besparing terug aan het fonds. Ook schuldeisers betalen een jaarlijkse kleine bijdrage aan het fonds. Ten slotte betalen jongeren met een zeker inkomen (een deel van) de gesaneerde schuld terug. Op basis van deze inkomsten kan het fonds revolverend blijven voortbestaan.

Kijk op www.jongerenperspectieffonds.nl voor meer informatie.

Onderstaand filmpje geeft een indruk van de JPF-aanpak.

ProjectleiderIngrid Leentvaar
Neem contact op met Ingrid
StatusOp longlist voor opschaling
SchuldfaseCuratie
DoelgroepJongeren
FiKks

FiKks

FiKks is een landelijk schaalbaar initiatief van ADG Dienstengroep waarin bedrijven, gemeenten en burgers elkaar gaan ondersteunen om schuld… Lees meer
Designed by rawpixel.com
Geldfit

Geldfit

Preventie van schulden is een van de thema’s binnen het Schuldenlab. Hierbij worden tools zoals Geldfit ingezet, wat als doel heeft om mense… Lees meer
Moedige dialoog

Moedige dialoog

In Nederland liggen ruim 1,7 miljoen gezinnen ‘s nachts wakker van geldzorgen of van problemen die ze als gevolg van hun schulden ervaren. D… Lees meer

Laatste nieuws

Forse publiek-private investering in Haagse schuldhulpverlening voor jongeren

Aegon en ING Nederland fonds stellen 900.000 euro beschikbaar om jongeren met schulden in Den Haag te helpen. Gemeente Den Haag tekent voor de uitvoering van het programma en de begeleiding van de jon … Lees meer

Meer nieuws

Aankomende evenementen

15
apr

Startbijeenkomst Schuldenlab Fryslân

Tijd om krachten te bundelen Het aantal mensen in Nederland met schulden ne… Meer informatie
09
apr

Lancering Jongeren Perspectief Fonds Den Haag

MEER JONGEREN SCHULDENZORGVRIJ DE TOEKOMST IN  In Den Haag lopen circa 18.0… Meer informatie
26
mrt

Lancering Alliantie Kinderarmoede

In Nederland groeien maar liefst 378.000 kinderen en jongeren op in armoede… Meer informatie