Het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) is een succesvol initiatief dat binnen de Haagse proeftuin ‘Schuldenlab070’ tot stand is gekomen. JPF biedt een innovatieve aanpak aan jongeren van 18 tot en met 27 jaar die door schulden belemmerd worden in hun maatschappelijke ontwikkeling. Niet de schuld maar het toekomstperspectief van jongeren staat binnen het JPF centraal.

Binnen het JPF wordt integraal naar de leef- en woonsituatie van de jongere gekeken en een perspectiefplan op maat gemaakt, met doelen waaraan de jongere gaat werken. Vanuit het JPF worden jongeren waar mogelijk begeleid naar werk of school, of ondersteund in het continueren daarvan. Aan schuldeisers wordt een saneringsbedrag geboden. Dit saneringsbedrag vormt een schuld tussen het JPF en de jongere. Alle jongeren lopen een maatschappelijke stage om sociaal bewustzijn te creëren. Afhankelijk van de inkomenssituatie betalen de jongeren de restschuld terug in natura (bijv. stage) of in geld. Voor jongeren met een inkomen structureel boven bijstandsniveau wordt een hoger percentage aan schuldeisers geboden. Deze jongeren lossen op basis van financiële draagkracht het ingezette saneringsbedrag af.

De pilot is in de zomer van 2016 gestart met 53 jongeren. Al deze jongeren zijn inmiddels schuldenzorgvrij. De begeleiding van circa 75% van deze jongeren wordt nu afgebouwd en toegewerkt naar uitstroom in 2018. Vanwege het success van de pilot zijn in 2017 100 nieuwe jongeren ingestroomd.

Momenteel wordt door gemeente Den Haag, Society Impact, ING en Aegon gewerkt aan de realisatie van een revolverend fonds. Dit fonds voorziet het JPF van een duurzaam verdienmodel.

Onderstaand filmpje geeft een indruk van de JPF-aanpak.

ProjectleiderIngrid Leentvaar
Neem contact op met Ingrid
StatusOp longlist voor opschaling
SchuldfaseCuratie
DoelgroepJongeren
FiKks

FiKks

FiKks is een landelijk schaalbaar initiatief van ADG Dienstengroep waarin bedrijven, gemeenten en burgers elkaar gaan ondersteunen om schuld… Lees meer
Designed by rawpixel.com
Geldfit

Geldfit

Preventie van schulden is een van de thema’s binnen het Schuldenlab. Hierbij worden tools zoals Geldfit ingezet, wat als doel heeft om mense… Lees meer
Moedige dialoog

Moedige dialoog

In Nederland liggen ruim 1,7 miljoen gezinnen ‘s nachts wakker van geldzorgen of van problemen die ze als gevolg van hun schulden ervaren. D… Lees meer

Laatste nieuws

Banken starten in Den Haag met pilot om vroegtijdig schulden te signaleren

Wethouder Bert van Alphen (armoedebestrijding) gaf woensdag 20 maart het startschot voor de pilot ‘vroegsignalering schulden’. Het doel van deze pilot is om te voorkomen dat klanten met betalingsachte … Lees meer

Meer nieuws

Aankomende evenementen

26
mrt

Lancering Alliantie Kinderarmoede

In Nederland groeien maar liefst 378.000 kinderen en jongeren op in armoede… Meer informatie
09
apr

NVVK Studiedag ‘Kwaliteit van (schuld) dienstverlening’

Kwaliteit van (schuld)dienstverlening’ Wat kunnen wij doen om de klant bete… Meer informatie
14
nov

Lancering SchuldenlabNL

PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING VOOR EEN SCHULDENZORGVRIJ NEDERLAND   De… Meer informatie