Manuel van der Hoek, Kwartiermaker Manuel  is sinds 1 mei jongstleden kwartiermaker van het SchuldenlabNL. Hiervoor was hij sinds 2013 manager Debiteurenbeheer van CZ, waar hij het proactieve en klantgerichte incassobeleid mocht vormgeven met mooie resultaten voor de klanten van CZ, de maatschappij (premiebetalende klanten) en de organisatie CZ tot gevolg. Sinds zijn studie Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg was hij bij CZ, PWC en de Rabobank werkzaam als (interne) accountant. 

 

Sadik Harchaoui, Chef de Mission Sadik is lid van het programmateam van SchuldenlabNL , een inclusief publiek-privaat platform dat succesvolle lokale projecten en gamechangers rondom armoede- en schuldenproblematiek op wil schalen. Partners van het SchuldenlabNL zijn diverse publieke en private partijen. Sinds 2013 geeft Sadik leiding aan Stichting Society Impact die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van vernieuwende concepten voor het publieke domein. Society Impact verbindt sociale innovatie met innovatieve financiering. Hij werkte als officier van justitie in Zwolle-Lelystad en was tussen 2003 en 2013 voorzitter van kennisinstituut Forum. Daarnaast was hij tot eind 2014 voorzitter van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). 

 

Nancy Hendriks, Programmamanager Nancy is lid van het programmateam van SchuldenlabNL en verantwoordelijk voor het opschalen van de innovatieve projecten Jongeren Perspectief Fonds en Collectief schuldregelen. Ze  in staat is om moeilijke en complexe ideeën eenvoudig te maken en naar de praktijk te vertalen (procesdenken). Ze heeft Bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht gestudeerd. Haar loopbaan als zeer vaardige proces-,verandermanager en voormalig directeur in de kinderopvang maakt dat ze met haar ondernemers no-nonsense mentaliteit en expertise om initiatieven te nemen, zich met een relatienetwerk kan verbinden en projecten kan managen.

 

Bart Nieuwstraten Bart is door zijn werkgever ING uitgeleend aan de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) om een initiatief te coördineren gericht op het bestrijden van de schuldenproblematiek. Banken kunnen daarin een cruciale rol spelen. Dankzij een schat aan betaalinformatie kunnen banken dreigende betaalproblemen in een vroeg stadium signaleren. Banken kunnen consumenten met dreigende betaalproblemen in een vroeg stadium bereiken en ze doorverwijzen naar de juiste partijen. Daarmee kunnen banken helpen voorkomen dat beginnende financiële problemen op den duur problematische schulden worden. De NVB is voor het uitvoeren van dit initiatief een partnerschap aangegaan met SchuldenlabNL.