Samen meer impact 

In SchuldenlabNL werken publieke en private partners actiegericht samen aan het opschalen van projecten die  kwetsbare groepen duurzaam schuldenzorgvrij te maken.

Een schuldenzorgvrij Nederland
Een hypotheek om je eerste starterswoning te kopen of een lening ter bekostiging van je studie zijn goede investeringen in je toekomst. Maar als je dagelijks zorgen hebt over het in balans krijgen van je uitgaven en je inkomsten. Je in langdurige stress zit omdat je niet weet hoe het volgende probleem op te lossen. Als de problemen zich opstapelen en schulden je kwaliteit van leven ondermijnen. Dan moet de negatieve spiraal doorbroken worden. Het gaat dus om schuldenzorgvrij, en niet om schuldenvrij. Daaraan leveren we een bijdrage door reeds beproefde projecten op het terrein van vroegsignalering, preventie en curatie die mensen duurzaam schuldenzorgvrij maken op te schalen en daarvoor de randvoorwaarden te scheppen.

Problematische schulden in cijfers
Meer dan 2 miljoen huishoudens hebben betalingsachterstanden. Bijna 1,4 miljoen huishoudens hebben risicovolle of problematische schulden. Het duurt gemiddeld 5 jaar voordat burgers zich melden voor hulp. Er zijn meer dan 300.000 werkende armen.

Preventieve en curatieve aanpak
De impact van schulden is enorm. Natuurlijk financieel, maar ook sociaal en fysiek, met gezondheidsklachten en sociale isolatie als gevolg. Gelukkig worden de ernst en urgentie van problematische schulden door publieke en private partijen steeds meer onderkend. Zij investeren volop in manieren van aanpak om mensen schuldenzorgvrij te krijgen en te houden.

Opschalingsstructuur van SchuldenlabNL
Gemeenten hebben elk hun eigen aanpak om schulden bij burgers te voorkomen en te bestrijden. Er wordt op dit moment volop geïnvesteerd in (vernieuwende) preventieve en curatieve aanpakken om burgers schuldenzorgvrij te krijgen en te houden. Steeds vaker ook gaan sociale impact en financieel rendement hierbij hand in hand.

De keerzijde van deze dynamiek is de sterk gefragmenteerde inzet die voor alle partijen zeer kostbaar en tijdrovend is. Het steeds opnieuw uitvinden van het wiel zorgt voor dubbel en soms conflicterend werk. En het ontbreekt lokale initiatieven vaak aan toegang tot expertise en financiering om de stap naar innovatieve opschaling te maken. Het loont als publieke en private partijen elkaars kunde, kracht en innovatie kunnen benutten. Daarom is de opschalingsinfrastructuur SchuldenlabNL opgezet, waarbij de lokale kracht behouden blijft en landelijk geschaald kan worden. Naast opschaling, ontwikkelt SchuldenlabNL pro-actief scenario’s op het gebied van schulden en armoede en zoekt blindspots. Met die kennis kunnen we voorsorteren op eventuele uitdagingen.

Missie & Visie
Het SchuldenlabNL zet zich in voor een schuldenzorgvrij Nederland. Om deze missie waar te maken, schalen we lokaal bewezen initiatieven gericht op het bestrijden van schuldproblematiek.
Het SchuldenlabNL werkt hiertoe samen in een breed publiek-privaat partnerschap, waarbij we opschaling standaardiseren, transactiekosten verlagen en relevante kennis verzamelen en delen:

“it takes a country to solve debt”.