Als je gek wordt van de zorgen, is een pil vaak niet de oplossing. Dit vraagt om een andere aanpak bij huishoudens die kampen met multiproblematiek. Samenwerking met andere domeinen én lef is nodig om problemen gezamenlijk en bij de kern aan te pakken!

Op 7 december 2018 organiseert CZ een praktijkcongres in Theater Vaillaint te Den Haag.
Voor meer informatie en aanmelden: klik hier.

Programma Praktijkcongres

09:00 uur – Ontvangst

09:30 uur – Opening
Dagvoorzitter Sadik Harchaoui heet u welkom samen met gastheer Bert van Alphen, wethouder gemeente Den Haag.

09:45 uur – Het sociale contract rammelt aan alle kanten – Frank Kalshoven

Nederland is georganiseerd in losse systemen, zoals zorg, wonen, sociale zekerheid, onderwijs, arbeidsmarkt en pensioen. De systemen sluiten niet goed op elkaar aan. Dit heeft serieuze gevolgen voor mensen van vlees en bloed. Bij multiproblemen komen systemen bij elkaar en dan knettert en kraakt het. En dan kost het klauwen met geld, zonder dat de mensen van vlees en bloed er veel mee opschieten. We zijn toe aan een nieuw sociaal contract. Frank Kalshoven, directeur van ‘De Argumentenfabriek’, geeft u inzicht in de bredere context van de issues die spelen.

10:15 uur – Persoonlijk verhaal uit de praktijk – Satcha Maduro-Valies

Valies heeft zware tijden gekend. Ze had een kind met een grote zorgvraag, hoge schulden en belandde uiteindelijk in de schuldsanering met een zware burn-out. Satcha kent beide kanten van schuldenproblematiek, zowel professioneel als persoonlijk. In alle openheid vertelt Satcha over wat deze periode met haar heeft gedaan en hoe zij er weer bovenop is gekomen.

10.45 uur – Bestaanszekerheid eerst! – Albert Jan Kruiter

In Nederland zijn er tal van burgers zoals Satcha Maduro, maar zij zijn zeker niet allemaal zelfstandig in staat om de problemen het hoofd te bieden. In de gemeente Den Haag is daarom het project ‘Sociaal Hospitaal’ gestart, waarin Haagse gezinnen worden geholpen met het oplossen van hun problemen. Sociaal Hospitaal zoekt rek in regels en ruimte in bureaucratie om systeemfalen achter individuele voordeuren snel te herstellen. Voordat er ergere dingen gebeuren. Zoals uithuisplaatsingen van kinderen, extreme stress die leidt tot een gang naar de huisarts of GGZ, crisis en huisuitzettingen. Of om te voorkomen dat we jaar in jaar uit blijven doormodderen met hetzelfde droevige resultaat. Albert Jan Kruiter, oprichter Instituut voor Publieke Waarden, vertelt over de aanpak en ervaringen in dit project.

11:15 uur – Korte break

11:35 uur – Wie doet mee?

Echt het verschil maken kan. We hebben in de gemeente Den Haag, maar ook in Breda laten zien dat lef loont voor gezinnen in problemen en ook voor de maatschappij. Nu is het moment om deze inzichten in heel Nederland te gebruiken en echt impact te realiseren. Het doel vandaag is om coalities te vormen om daarmee kwetsbare groepen verder te helpen. Wij doen daarom een appél op de deelnemers. Wie durft? Wie doet mee? In dit onderdeel ruimen we tijd in voor een slag extra naar onomkeerbare actie. Zoals bestuurder Wim van der Meeren al zei: “Als we allemaal doen wat we moeten doen gaat het blijkbaar toch soms gruwelijk mis. Dan moeten we uit onze groef durven komen.”

12:15 uur – Afsluiting

Dagvoorzitter Sadik Harchaoui blikt kort terug op het congres en sluit de bijeenkomst af met de belangrijkste uitkomsten.

12:30 uur – Napraten met lunch

Voor meer informatie en aanmelden: klik hier.
Datum/tijd begin7 december 2018 09:00
Datum/tijd eind
LocatieHobbemastraat 120, Den Haag, Nederland

Laatste nieuws

Forse publiek-private investering in Haagse schuldhulpverlening voor jongeren

Aegon en ING Nederland fonds stellen 900.000 euro beschikbaar om jongeren met schulden in Den Haag te helpen. Gemeente Den Haag tekent voor de uitvoering van het programma en de begeleiding van de jon … Lees meer

Meer nieuws

Aankomende evenementen

15
apr

Startbijeenkomst Schuldenlab Fryslân

Tijd om krachten te bundelen Het aantal mensen in Nederland met schulden ne… Meer informatie
09
apr

Lancering Jongeren Perspectief Fonds Den Haag

MEER JONGEREN SCHULDENZORGVRIJ DE TOEKOMST IN  In Den Haag lopen circa 18.0… Meer informatie
26
mrt

Lancering Alliantie Kinderarmoede

In Nederland groeien maar liefst 378.000 kinderen en jongeren op in armoede… Meer informatie