Het bestuur van Stichting SchuldenlabNL bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen die hun taken onbezoldigd vervullen. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en zijn éénmaal onmiddelijk hernoembaar.

Momenteel bestaat het bestuur uit Gerrit Zalm [voorzitter], Ine Voorham [secretaris] en Ingrid Thijssen [penningmeester]. Het bestuur zal de komende tijd worden uitgebreid naar 5 leden.
De stichting heeft op dit moment nog geen personeel in dienst.

> Terug naar gegevens aanvraag ANBI status