Op donderdag 14 februari 2019 debatteert de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het armoede- en schuldenbeleid.

Op de agenda:

 1. Cijfers verhogingen Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) boetes
 2. Reactie op het verzoek van het lid Peters, gedaan tijdens het Algemeen
  Overleg van 14 juni 2018, over het voorstel van een ‘omgekeerde
  bewijslast’ bij buitengerechtelijke schuldregelingen
 3. Diverse onderzoeken armoede en schulden
 4. Voortgang diverse maatregelen Brede Schuldenaanpak, waaronder
  implementatie vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding
  beslagregister
 5. Tussentijdse evaluatie inzet extra middelen voor kinderen in armoede
 6. Reactie op het rapport ‘Knellende schuldenwetgeving’

 

Dit debat is live te volgen (13.00-17.00 uur). De onderliggende stukken kunt u hier downloaden.

Bron: www.tweedekamer.nl