Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeerde op 14 januari de Tweede Kamer over een aantal stappen die zijn gezet voor een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde (rijks)incasso. Dit is een van de maatregelen uit het actieplan Brede schuldenaanpak om het aantal mensen dat schulden heeft, terug te dringen.

Lees hier de kamerbrief-over-rijksincasso

 

Bron: www.rijksoverheid.nl