Achmea is een van de founding partners van SchuldenlabNL. Bianca Tetteroo, lid Raad van Bestuur, namens Achmea: “We zetten ons zoveel mogelijk in om schulden te voorkomen of te verhelpen.”

Bianca Tetteroo: “Wij zien dat schuldenproblematiek een groot maatschappelijk vraagstuk is. In onze strategie richten we ons op een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Daar hoort het aanpakken van schulden voor kwetsbare groepen zeker bij. Het hebben van schulden leidt tot ongewenste stress. Onder stress zijn mensen minder in staat om tot handelen over te gaan en worden de problemen onnodig groter. Achmea gelooft in een inclusieve samenleving waaraan iedereen optimaal kan deelnemen. We zetten ons daarom zoveel mogelijk in om schulden te voorkomen of te verhelpen. En dat is nodig, want volgens SchuldenlabNL kent ons land meer dan 2 miljoen huishoudens met betalingsachterstanden, waarvan bijna 1,4 miljoen met risicovolle of problematische schulden.”

Wij willen de schuldenproblematiek duurzaam aanpakken

Om problematische schulden aan te pakken maakt Achmea deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden, zoals Geldfit en Van Schulden naar Kansen. Ook werkt Achmea samen met Stichting LEF en Stichting Lezen en Schrijven om kwetsbare groepen met schulden te helpen. Bianca Tetteroo: “Als coöperatieve verzekeraar staan we middenin de samenleving. Wij willen de schuldenproblematiek duurzaam aanpakken, maar dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Wij onderschrijven een gezamenlijke aanpak via publiek private samenwerking waardoor we nog effectiever worden. Daarom hebben wij ons van harte als founding partner verbonden aan SchuldenlabNL.”

Sturen op duurzaam betaalgedrag

Binnen Achmea hebben wij ons debiteurenbeheer op één plek geconcentreerd. Hierdoor hebben wij veel kennis en expertise opgebouwd rondom betaalproblemen. Deze kennis zetten wij graag in om samen met andere instanties te zoeken naar zogenaamde game changers,” vertelt Bianca. “Op het gebied van schuldenproblematiek is onze strategie gericht op het realiseren van duurzaam betaalgedrag. In ons werkveld zien we door de verplichte basisverzekering vooral problemen binnen het zorgdomein. Maar ook bij de overige verzekeringen zien we klanten worstelen met schulden. We proberen onze klanten te helpen door vroegsignalering, betaalregelingen of schuldhulpverlening maar ook door het geven van begrijpelijke informatie en continu samen te werken met verschillende instanties en hulpverleners.”

Bianca onderkent de urgentie van een effectieve schuldenaanpak: “Zoals gezegd onderschrijven wij een gezamenlijke aanpak vanuit de publieke en private sector. Als founding partner van SchuldenlabNL leveren wij onder anderen inzet van specifieke kennis op het gebied van zorg en schulden maar ook op het gebied van procesinnovatie en nemen wij deel in het multidisciplinaire programmateam. Hoe mooi zou het zijn als we door opschaling en samenwerking tussen verschillende instanties, we onze klanten echt kunnen helpen bij het voorkomen en oplossen van schulden.”